Miljø

Miljø

Dit grønne trykkeri

Miljø

Svanemærket

FSC

CO2

CO2 - neutral

miljøoptimerer

Forest Stewardship Council

ClimateCalc

FSC® godkendelse

CO2 -kreditter

klimakompenserende

miljø- og klimahensyn

klimahensyn

Dit grønne trykkeri

Er du optaget af hvordan dine tryksager produceres mest miljørigtigt, og vil I, i jeres markedsføring vise, at I gør aktiv indsats for et bedre miljø, så er FROM Grafisk det rigtige valg. Hos FROM Grafisk har vi nemlig i mange år taget et helt særligt hensyn til miljøet i vores hverdag. Vi er Svanemærket, FSC® og CO2 - neutral certificeret. Derved er vi med til at reducere CO2 udslippet og beskytte truet regnskov og sjældne dyrearter. Vi miljøoptimerer dine tryksager gennem Svanemærket, FSC® og CO2 - neutral mærkningen, som du kan læse mere om herunder.
Svanemærket
Svanemærket

Når du bruger Svanemærket, viser du, at din tryksag er blandt de mindst miljøbelastende. Svanelicensen omfatter hele processen fra papir, trykmetode og genanvendelse.

• Du begrænser energiforbruget og CO2 udslippet.
• Papiret stammer fra bæredygtigt skovbrug.
• Du begrænser brugen af kemikalier.

Svanemærket er Nordisk Ministerråds miljømærke for non-food produkter.

I samarbejde med From Grafisk kan du uden beregning sætte et Svanemærke på din tryksag.


FSC

FSC® (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven. Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC®-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til bæredygtigt skovbrug.

I samarbejde med From Grafisk kan du uden beregning sætte et FSC® mærke på din tryksag.

Dette mærke kræver en godkendelse (det sørger vi for), samt at tryksagen er trykt på papir, der har en FSC® godkendelse.


Klimakompenseret
CO2-neutral logo

CO2 -neutral mærkning er en international godkendt mærkningsordning, der er fastlagt af den europæiske brancheorganisation Intergraf. Ved at være certificeret til at bruge klimaberegningsværktøjet "ClimateCalc", kan klimabelastningen på en tryksag udregnes. Tryksagen kan efterfølgende klimaneutraliseres via køb af CO2 -kreditter, som indgår i klimakompenserende projekter, primært i 3. verdens lande. Tryksagen påføres et henvisningsmærke sammen med certificeringsnummeret for den grafiske virksomhed, der har fremstillet produktet. Det CO2 - neutrale mærke er dermed et synligt bevis for, at du tager særlige miljø- og klimahensyn

Her kan du se vores certifikat og ønsker du at læse mere om CO2 – neutral mærkning, henviser vi dig til https://dk.climatecalc.eu/

Dette mærke kan påføres din tryksag, mod beregning, da From Grafisk skal ud at købe CO2 -kreditter. CO2 – neutraltillægget vil udgøre 1,3% af din ordre + et administrationsgebyr på kr. 50,-