Miljø

Dit grønne trykkeri

Vil din virksomhed bruge en aktiv indsats for et bedre miljø i markedsføringen, er FROM Grafisk det rigtige valg. I FROM Grafisk har vi nemlig i mange år taget et helt særligt hensyn til miljøet i vores hverdag. Vi er Svanemærket, FSC® og CO2 - neutral certificeret. Derved er vi med til at reducere CO2 udslippet og beskytte truet regnskov og sjældne dyrearter. Vi miljøoptimerer dine tryksager gennem Svanemærket, FSC® og CO2 - neutral mærkningen, som du kan læse mere om herunder.
Svanemærket
Svanemærket

Når du bruger Svanemærket, viser du, at din tryksag er blandt de mindst miljøbelastende. Svanelicensen omfatter hele processen fra papir, trykmetode og genanvendelse.

• Du begrænser energiforbruget og CO2 udslippet.
• Papiret stammer fra bæredygtigt skovbrug.
• Du begrænser brugen af kemikalier.

Svanemærket er Nordisk Ministerråds miljømærke for non-food produkter.


FSC

FSC® (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven. Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC®-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til bæredygtigt skovbrug.


Klimakompenseret
CO2-neutral logo

CO2 -neutral mærkning er en international godkendt mærkningsordning, der er fastlagt af den europæiske brancheorganisation Intergraf. Ved at være certificeret til at bruge klimaberegningsværktøjet "ClimateCalc", kan klimabelastningen på en tryksag udregnes. Tryksagen kan efterfølgende klimaneutraliseres via køb af CO2 -kreditter, som indgår i klimakompenserende projekter, primært i 3. verdens lande. Tryksagen påføres et henvisningsmærke sammen med certificeringsnummeret for den grafiske virksomhed, der har fremstillet produktet. Det CO2 - neutrale mærke er dermed et synligt bevis for, at du tager særlige miljø- og klimahensyn

Her kan du se vores certifikat og ønsker du at læse mere om CO2 – neutral mærkning, henviser vi dig til https://dk.climatecalc.eu/


Det koster ikke ekstra

Er du også optaget af, hvordan dine tryksager produceres mest miljøvenligt? I et samarbejde med FROM Grafisk, må du sætte et Svanemærke på din tryksag som et synligt bevis på, at du tager ansvar for vores fælles miljø uden det koster dig en krone.